Současná česká mozaika

SOUČASNÁ ČESKÁ MOZAIKA

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o.

11. 1. – 28. 4. 2019

v podzemních výstavních prostorách děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Vernisáž 10. 1. 2019 v 17 hodin

 

Za posledních sto padesát let, od doby historismů a secese dodnes, se výtvarná díla provedená technikou mozaiky stala významnou součástí životního prostředí a vizuální kultury našich měst. Především pro svou trvanlivost, krásu materiálu a barev, pestrost výrazu, ale i pro monumentální vyznění. Právě monumentalita byla důvodem, proč se mozaika těšila velké oblibě i v minulých padesáti letech nedemokratického režimu a tento umělecký druh tak dodnes bývá spojován právě s ním. Neprávem!

To, že mozaika není (jen) „socialistickým uměním“, ukazuje předkládaná výstava Současná česká mozaika. Cílem je představit mozaiku jako umění nesmírně pestré, rozmanité, s obrovskou šíří úhlů pohledu, možností přístupu, materiálové variability, jako umění uplatňující se v užitkových předmětech, v architektuře i jako volná autonomní díla umístěná v interiéru i v krajině. Výstava prezentuje práce více než tří desítek umělců z období od 80. let 20. století po současnost.

Před rokem 1989 bylo výtvarné umění pro architekturu preferovaným a bohatě dotovaným oborem. Zákonem předepsaný podíl z rozpočtu každé veřejné stavby určený pro „spolupráci s výtvarníky“ umožnil realizovat umělecká díla v architektuře v nebývalém množství i nebývalém rozsahu. Mozaiky, které vznikly před rokem 1989, zastupuje v expozici dílo jediného umělce – Martina Sladkého. S jeho tvorbou se prostřednictvím mozaiky můžeme dodnes setkat ve veřejném prostoru, například v pražském metru.

Po sametové revoluci byla státní podpora pro veřejné umění bez náhrady zrušena a pracná a nákladná technika mozaiky hledala uplatnění o dost obtížněji. Po zániku specializované mozaikářské dílny pod Ústředím uměleckých řemesel neexistoval ani systematický přístup k restaurování a péči o dochované dědictví, a mozaika se tak přesunula spíše do sféry privátní. Přesto výtvarná působivost i meditativní ráz tvorby způsobuje, že mozaika si stále nachází své příznivce.

Je opravdu příznačné, že se tato výstava koná právě ve městě, kde má mozaika velmi výraznou pozici ve veřejném prostoru. Most je město mozaikám zaslíbené, mnohé z nich ještě čekají na své docenění a především na citlivou a zevrubnou revitalizaci.

Na základě setkání jednotlivců, kterým není osud mozaiky lhostejný, vzniklo sdružení Art a Craft Mozaika. Již sedmým rokem se zasazuje o popularizaci a propagaci muzívního umění prostřednictvím výstav, workshopů, přednášek či publikací, ale také o péči o muzívní dědictví či vlastní autonomní tvorbu.

Věříme, že předkládaná výstava nadchne pro umění mozaiky i vás!

MgA. Magdalena Kracík Štorkánová, Ph.D., autorka výstavy

Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D., kurátorka výstavy

11. 1. 2019 – 28. 4. 2019

Vernisáž proběhla 10. 1. 2019 17:00 (pozvánka) .

Memories

Robert Vano

Výstava MEMORIES Roberta Vana představuje díla ze souborů Memories a Fotka nemusí být ostrá. Jde o poslední výstavu v dlouholeté samostatné historii galerie.

Kolekci „Fotografie nemusí být vždy ostrá“ tvoří 25 černobílých fotografií z let 1984 až 2015. Významná část snímků je záměrně neostrá, což je jedním ze specifik Vanovy tvorby. Odkazuje tím na neomezené možnosti vnímání fotografie i na tvorbu světových autorů jako jsou Sarah Moon, Richard Avedon, David Hamilton či Lillian Basman.

Soubor „Memories“ jsou opravdu memories – čili vzpomínky. Autor je zachycuje pro něj netradičně barevným polaroidem a následně je zpracovává technikou cross processing, kterou s oblibou používal v raném období své tvorby. Memories jsou oslavou minulosti i přítomnosti určenou všem fanouškům Roberta Vana i všem milovníkům klasické i módní fotografie.

7. 12. 2018 – 6. 1. 2019

Vernisáž proběhla 7. 12. 2018 18:30 (pozvánka) .

Cesta semeión

Ladislav Karoušek a Valerian Karoušek

Výstava obrazů Ladislava Karouška a plastik Valeriana Karouška.

21. 9. 2018 – 25. 11. 2018

Vernisáž proběhla 21. 9. 2018 18:30 (pozvánka) .

O svobodě, Linhartovi a Bardotce

Karel Gyurjan, Walter Lauf, Rainer Peschl

Výstava obrazů a objektů tří výtvarníků vycházejících a navazujících na skupinu Kontakt.

15. 6. 2018 – 9. 9. 2018

Vernisáž proběhla 15. 6. 2018 18:30 (pozvánka) .

Planetae in transmutatibus corporis

Zdeněk Rybka

6. 4. 2018 – 31. 5. 2018

Vernisáž proběhla 6. 4. 2018 18:30 (pozvánka) .